Address: Sanchuan Road, Yingtan Industrial Park,Jiangxi,China

Post Code:335000

Tel:0701-6318025

Fax:0701-6318066